Telefax 0 94 21 - 56 92 78

Telefon Josef I 0 94 21 - 5 23 26

Bürozeiten 7.30 - 11.30 Uhr

Schülermitverantwortung

Schülersprecher 2018/2019

1. Schülersprecher: Elias Sippel
2. Schülersprecher: Selina Künzel
3. Schülersprecher: Enis Zeciri

Verbindungslehrkraft 2018/2019

Felicitas Kohse-Popp

1. Stellvertreter: Gerd Lex
2. Stellvertreterin: Claudia Fürtig
3. Stellvertreterin: Patrizia Wolf